Toestemming

Home » GDPR » Toestemming

Toestemming aantonen

Als de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is gebaseerd op verkregen toestemming, moeten organisaties kunnen aantonen dat individuen hebben ingestemd met de verwerking van hun persoonsgegevens. Bovendien, indien toestemming wordt verleend in een schriftelijke verklaring die ook betrekking heeft op andere zaken dan de toestemming, moet het toestemmingsverzoek worden opgesteld op een manier die duidelijk kan worden onderscheiden van de andere zaken, om rechtsgeldig te zijn. Begrijpelijk, toegankelijk en in duidelijke taal.

Toestemming intrekken

Particulieren hebben het recht om hun toestemming voor het verwerken van persoonsgegeven te allen tijde in te trekken. Zij moeten altijd over deze mogelijkheid worden geïnformeerd. Trekt een persoon zijn/haar toestemming in, dan heeft dit geen invloed op de wettigheid van de persoonsgeven die vóór de intrekking zijn verwerkt.

pictogramtoestemmign-04

Data Protection Officer inhuren