GDPR in het kort

General Data Protection Regulation/ Algemene Verordening Gegevensbescherming

De General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de meest ingrijpende verandering op het gebied van data en privacy sinds 1995. Toch is nog lang niet iedereen zich bewust van de inhoud en impact van deze wet.

Dat is eigenlijk best bijzonder, want deze wet is al in april 2016 ingevoerd en de gevolgen voor de wijze waarop bedrijven met persoonsgegevens omgaan zijn enorm. Op 25 mei 2018 zal de AVG de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) definitief vervangen. De sancties voor wie zich niet aan de regels houdt, zijn enorm. Het is dus hoog tijd om maatregelen te nemen. In de AVG zijn regels opgenomen over de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens is al gauw aan de orde, ‘verwerking’ is immers een ruim begrip.

gdprkort-03

Video